1980-luvulla kylillä toimivien kerhonjohtajien koulutusta lisättiin. Kerhoja oli 13. Niiden toiminta monipuolistui  ja ne tavoittivat useammat nuoret.

Rovaniemen Maatalousnäyttelyssä oli kattavasti mukana mlk:n 4H-kerholaisten hoitamia kotieläimiä. Uutena toimintamuotona 4H-laiset aloittivat männyntaimien kasvatuksen muovihuoneessa ja avomaalla. 4H-neuvoja antoi asiantuntija-apua taimien kasvatukseen liittyvissä asioissa myös yrityksille niiden alkuvaiheessa, kuten Tennilässä toimineelle Salo-taimelle.

Taimien kasvatus oli monella kerholaisella alku ammatillisille opinnoille esim. metsätalousinsinööriksi ja metsänhoitajaksi.