1990-luvulla toiminnassa mukana olleiden nuorten lukumäärä oli n. 300.  4H-kerhoja toimi vuosittain 12- 15.

Suomen 4H-liiton käynnistämään nuorten työllistämisprojektiin osallistuttiin vuosina 1992 –96. Uutena toimintamuotona kerhoissa ja kursseilla opeteltiin niittykasvien siementen keräystä ja kukkaniittyjen perustamista. Keräämällä niittykasvien siemeniä myyntiin nuoret ansaitsivat hyvin.

Neuvojan palveluja maisemointiin liittyvissä asioissa hyödynnettiin laajasti. Luonnontuotteiden (mm. nokkonen, maitohorsma, poimulehti, mesiangervo, vadelma, pihlajanmarjat ja –lehdet) kuivattamista kotitalouksissa käytettäviksi ja myyntiin neuvottiin kerholaisille monissa kerhoissa.

Nuoret innostuivat myös silkinmaalauksesta ja huovutuksesta. Kotitalous-, kotieläin-, metsätaito- ja käsityökilpailuihin osallistuttiin ahkerasti  yhdistys-, piiri- ja valtakunnan tasolla. 4H- nuoret menestyivät kilpailuissa hyvin.