Hankkeet

 

Olemme mukana seuraavissa hankkeissa:

 

Äkräs

Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Lapin ammattikorkeakoulu ja Suomen 4H-liitto.

 

 

Mobiilisti metsään

Hankkeen toteutuksessa mukana ovat Metsäkeskus ja 4H Lappi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Menneitä hankkeita:

 

Olemme mukana 4H/Lappi hallinnoimissa hankkeissa.

 

Nuorten metsä -tiedotushanke

 

NUVIRE – nuoret luomassa virikkeitä ja verkostoja ikäihmisille