4H-toiminnanohjaajan sijaisuus

4H-toiminnanohjaajan sijaisuus, Rovaniemen 4H-yhdistys

Rovaniemen 4H-yhdistys ry hakee 4H-toiminnanohjaajan sijaista ajalle 2.8.2021-30.6.2023.

4H on valtakunnallisesti toimiva, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 

4H-toiminnanohjaajan työtehtäviin kuuluu 4H-yhdistyksen nuorten työpalveluun, työelämäkoulutuksiin (lemmikinhoito, pihatyö, kotityö) sekä yrittäjyyskasvatukseen (4H-yritys)  liittyvät työt.   Lisäksi työhön kuuluu kouluyhteistyö, kesäleirien ja harrastekurssien suunnittelu ja ohjaaminen, yhteistyökumppaineiden erilaisten tapahtumiin osallistuminen sekä muut 4H-työt.

Tarjoamme mielenkiintoisen, itsenäisen ja monipuolisen työn aktiivisessa ja nuorekkaassa Lapin suurimmassa 4H-yhdistyksessä.   Työtä tehdään 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan työparina ja alaisuudessa.

Odotamme valittavalta henkilöltä:

- valmiuksia ja halua toimia lasten ja nuorten parissa

- omatoimista työotetta ja yrittäjämäistä asennetta

- hyvää ideointikykyä 

- hyvää paineensietokykyä 

- hyviä sosiaalisia taitoja

- joustavuutta työajoissa

Työ sisältää ajoittain myös ilta- ja viikonlopputöitä. Oma auto on oltava käytettävissä päivittäin. Arvostamme hakijoilta soveltuvaa AMK-tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta, harrastuneisuutta metsän ja luonnon parissa ja sosiaalisen median käyttötaitoja. Työkokemus nuorten parissa sekä järjestötyön ja 4H-toiminnan tuntemus katsotaan eduksi. Lisäys: 4H-liiton kautta 4H-tuotteiden (esim. 4H-yritys) perehdytykset mm. Teams-koulutusten kautta ja toiminnanjohtaja vastaa toiminnasta ja on uuden toiminnanohjaajan tukena  perehdytysaikana.

Palkkauksessa ja työsuhteen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta. Palkkaluokka N3, jonka lisäksi on mahdollista huomioida mm. kokemuslisää maks. 15%. Työ on kokoaikainen. Työ alkaa 2.8.2021. Työsuhde on määräaikainen ja arvioitu kesto 30.6.2023 saakka. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo (CV) 18.6 mennessä osoitteeseen marjo.lehtola(at)4h.fi. Mainitsethan hakemuksessa onko sinulla oma auto käytettävissä. 

Ennen työpaikan vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisteriote (rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Lisätietoa Marjo Lehtola p. 045 635 7269