Koulujen metsäpäivät

Järjestämme 4H-metsätiimin kanssa yhteistyössä koululaisten metsäpäiviä ala- ja yläkoululaisille. Metsäpäivien tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille myönteinen kuva metsästä ja metsäalasta. 

4H-metsätiimissä mukana on mm. Redu, Suomen metsästäjäliitto/Lapin piiri, Pidä Lappi siistinä ry, Lapin ammattikorkeakoulu ja Metsä Group.

Metsäpäivät järjestämme yhteistyökumppaiden hakkuutyömaiden läheisyyteen ja muihin metsäisiin kohteisiin. Metsäpäivässä koululaiset kiertävät metsään ja luontoon liittyviä rasteja/työpajoja, tutustuvat metsäkoneisiin ja paistavat nuotiolla makkaraa. 4H organisoi myös kuljetuksen. 

Päivät ovat kouluille maksuttomia.

Järjestämme keväällä metsäpäiviä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syys-joulukuussa. Pyrimme valitsemaan koulut tasapuolisesti, mutta huomioimme valinnassa myös hakkuutyömaiden sijainnin. Huomioitava on myös, että linja-auton tulee tulla täyteen, siksi yleensä pienien koulujen kohdalla kaikki oppilaat osallistuvat päivään.

Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa koulunne kiinnostuksen metsäpäiviin osallistumiseen. Olemme yhteydessä kouluihin kun metsäpäiviä suunnitellaan.

Yhteydenotto mieluiten

Olemme yhteydessä sopiviin kouluihin!