1970- 1990

1970

Vuonna 1973 saatiin paikallinen rahoitus ja toimintaa voitiin jatkaa kokovuotisena toimintana.

Toiminta järjestössä monipuolistui ja kansainvälistyi. Maatalouskerhotoiminta muutettiin 4H-toiminnaksi.  11.3.1974 Rovaniemen Maatalouskerhoyhdistyksen nimi muuttui Rovaniemen  mlk:n 4H-yhdistykseksi.

1980

1980-luvulla kylillä toimivien kerhonjohtajien koulutusta lisättiin. Kerhoja oli 13. Niiden toiminta monipuolistui  ja ne tavoittivat useammat nuoret.

Rovaniemen Maatalousnäyttelyssä oli kattavasti mukana mlk:n 4H-kerholaisten hoitamia kotieläimiä. Uutena toimintamuotona 4H-laiset aloittivat männyntaimien kasvatuksen muovihuoneessa ja avomaalla. 4H-neuvoja antoi asiantuntija-apua taimien kasvatukseen liittyvissä asioissa myös yrityksille niiden alkuvaiheessa, kuten Tennilässä toimineelle Salo-taimelle.

Taimien kasvatus oli monella kerholaisella alku ammatillisille opinnoille esim. metsätalousinsinööriksi ja metsänhoitajaksi.

1990

1990-luvulla toiminnassa mukana olleiden nuorten lukumäärä oli n. 300.  4H-kerhoja toimi vuosittain 12- 15.

Suomen 4H-liiton käynnistämään nuorten työllistämisprojektiin osallistuttiin vuosina 1992 –96. Uutena toimintamuotona kerhoissa ja kursseilla opeteltiin niittykasvien siementen keräystä ja kukkaniittyjen perustamista. Keräämällä niittykasvien siemeniä myyntiin nuoret ansaitsivat hyvin.

Neuvojan palveluja maisemointiin liittyvissä asioissa hyödynnettiin laajasti. Luonnontuotteiden (mm. nokkonen, maitohorsma, poimulehti, mesiangervo, vadelma, pihlajanmarjat ja –lehdet) kuivattamista kotitalouksissa käytettäviksi ja myyntiin neuvottiin kerholaisille monissa kerhoissa.

Nuoret innostuivat myös silkinmaalauksesta ja huovutuksesta. Kotitalous-, kotieläin-, metsätaito- ja käsityökilpailuihin osallistuttiin ahkerasti  yhdistys-, piiri- ja valtakunnan tasolla. 4H- nuoret menestyivät kilpailuissa hyvin.