Avoimet työpaikat

4H-toiminnanohjaajan sijaisuus, määräaikainen 

4H-toiminnanohjaajan sijaisuus, Rovaniemen 4H-yhdistys

4H on valtakunnallisesti toimiva, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä. Rovaniemen 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys.

Rovaniemen 4H-yhdistys ry etsii 4H-toiminnanohjaajan sijaista ajalle 3.5.2021-30.6.2023.

Toiminnanohjaajan tehtäviin kuuluvat mm. nuorten työelämävalmiuksien edistäminen ja yrittäjyyskasvatus, kouluyhteistyö, lasten ja nuorten kesäleirien, kurssien ja koulutusten suunnittelu ja ohjaaminen sekä muut 4H-työt.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, jossa mahdollista hyödyntää omia vahvuuksia ja osaamisaloja. Työtä tehdään 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan ja hallituksen alaisuudessa. Odotamme valittavalta henkilöltä valmiuksia ja halua toimia lasten ja nuorten parissa, oma-aloitteista työotetta ja ideointikykyä, hyviä sosiaalisia taitoja, paineensietokykyä sekä joustavuutta työajoissa. Työntekijän on pystyttävä myös itsenäiseen työskentelyyn. Työ sisältää ajoittain myös ilta- ja viikonlopputöitä. Oman auton käyttö on välttämätöntä. Arvostamme hakijoilta soveltuvaa AMK-tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Työhön valittava perehdytetään 4H-toimintaan (mm. 4H-yritystuote) myös 4H-liiton koulutusten kautta. Työkokemus nuorten parissa sekä järjestötyön ja 4H-toiminnan tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6.2. §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote.

Palkkauksessa ja työsuhteen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta. Palkkaluokka N3, jonka lisäksi on mahdollista huomioida kokemuslisää maks. 15%. Työ on kokoaikainen. Työ alkaa viimeistään 3.5.2021. Työsuhde on määräaikainen ja arvioitu kesto 30.6.2023 saakka.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo (CV) 18.4.2021 mennessä osoitteeseen marjo.lehtola(at)4h.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Toiminnanjohtaja Marjo Lehtola p. 0456357269 / marjo.lehtola(at)4h.fi

Lisätietoa Rovaniemen 4H-yhdistyksen toiminnasta