Ajokortti työelämään kurssi

Ajokortti työelämään -kurssi antaa nuorille perustiedot työelämästä, näkemyksen siitä, mitä työnantajat odottavat uusilta, nuorilta työntekijöiltä ja työkaluja ihmissuhdetaitoihin sekä asiakaspalveluun.

Kohderyhmä YLI 13-VUOTIAAT NUORET, joilla ei ole vielä tai on vähän kokemusta työelämästä. Kurssi sisältää opetuksen, Ajokortti työelämään -oppaan sekä -kortin ja -todistuksen.

Kurssipäivän sisältö

  • työnhaku ja työelämän pelisäännöt
  • työnantajan näkökulma
  • asiakaspalvelu
  • erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat
  • haasteelliset asiakaspalvelutilanteet

Kurssipäivän opetusmenetelmät ovat osallistavia. Ryhmätöiden ja draaman avulla tutustutetaan nuoret työelämän pelisääntöihin sekä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaitoihin. Työnantajan näkökulman kurssipäivään tuo paikallinen yrittäjä tai muu nuoria työllistävä taho. Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen nuori saa Ajokortti työelämään -kortin ja todistuksen osoituksena taidoistaan.

Kurssin voi tilata 4H-yhdistyksestä esim. koululuokalle tai nuorten iltaan. Järjestämme kurssia myös kaikille avoimena vuosittain.

Voit kysyä Ajokortti työelämään-koulutusta 4H-yhdistyksestä p. 045 635 7269