Ohjeita kerhonohjaajalle

Kerhonohjaajan tehtävät

1 ) Toiminnan suunnittelu

Kerhonohjaajat  suunnittelevat kerhoonsa syys- ja kevätkaudelle toimintasuunnitelmat, jotka toiminnanjohtaja tarkastaa ja hyväksyy. Jokaisella kerhokerralla (1,5h/vko) on siis suunniteltu mukava tekeminen, joka on 4H:n toiminta-ajatuksen mukainen. Tekemällä oppii parhaiten!

Ostettavat tarvikkeet saa toimistolta (toimintasuunnitelman mukana toimitetaan myös tarvikelistat) Ohjaajat hankkivat pääasiassa itse tarvitsemansa luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit esim. sanomalehdet, maitopurkit, wc-paperihylsyt yms. Kerhonohjaaja myös valmistelee kerhokerran ja testaa esimerkiksi askarteluohjeet ennen kerhokertaa ja hakee tarvikkeet ajoissa 4H-toimistolta. Kerhoon tehdään myös päiväkirjasta löytyvä turvallisuussuunnitelma, joka auttaa kartoittamaan kerhotoiminnan riskejä ja huolehtimaan kerhon turvallisuudesta.

2) Ohjaaminen kerhossa

Ensimmäinen kerta on tutustumiskerta ja silloin voidaan askarrella jo jotain pientä, leikkiä tutustumisleikkejä ja käydä läpi mitä 4H-kerhossa voidaan tehdä. Toisella kerralla ohjaajat tekee säännöt kerholaisten kanssa ja huolehtivat, että sääntöjä myös noudatetaan jokaisella kerhokerralla ja kuullaan kerholaisten toiveita.

Ohjaajat ohjaavat toimintaa kerhossa (askartelu, leikit, liikunta yms.) ja puuttuvat heti esimerkiksi kiusaamistilanteisiin. Lapset siistivät kerhotilan toiminnan päätteeksi ohjaajan ohjauksessa ja kerhon päätyttyä ohjaaja huolehtii, että kerhotila jää yhtä siistiksi kuin tullessakin ja, että ovet ovat lukossa. Kerhokirjaan merkitään läsnäolijat jokaisen kerhokerran alussa.

Kerhossa on aina vastuuohjaajat (aikuinen tai kaksi yli 15-vuotiasta nuorta) ja vastuuohjaaja on vastuussa kokonaisuudesta, apuohjaajien ohjauksesta, turvallisuudesta ja toimintasuunnitelman tekemisestä ja palauttamisesta ajallaan  4H-toimistolle.

Apuohjaajat ovat 13-14-vuotiaita nuoria, jotka eivät vielä voi olla vastuussa kerhotoiminnasta. Apuohjaajat opettelevat kerhonohjaamista vastuuohjaajien tuella. Apuohjajaat voivat tehdä kaikkea kerhonohjaaamiseen liittyvää mm. suunnitella toimintaa, hakea tarvikkeita ja ohjata kerholaisia, mutta vastuu kokonaisuudesta on aina vastuuohjaajilla. Tarkoitus on, että apuohjaajat voisivat siirtyä  itse vastuuohjaajiksi tulevina kerhokausina kun ovat kokemuksen ja ikänsä puolesta siihen kykeneviä.

3) Muut kerhonohjaamiseen liittyvät tehtävät

Kerhonohjaaja on viikottain yhteydessä yhdistykseen vähintäänkin tekstiviestein ja oman kerho whatsapp ryhmän kautta, hakee ja tuo tarvikkeita. Kerhonohjaajan tehtävänä on antaa uusille kerholaisille 4H-tiedote hänen tullessa tutustumaan. Kerhonohjaaja osallistuu myös lisäkoulutuksiin, joita järjestetään 1-2 kertaa kaudessa. Kauden lopuksi kerhonohjaaja  täyttää kerhon toimintaraportin ja toimittaa verokortin palkkionmaksua varten sekä palauttaa kerhonpäiväkirjan ja kerhotilan avaimet toimistolle. Kerhokausia on kaksi, syyskausi ja kevätkausi.

Tukea 4H-yhdistyksestä

4H-yhdistyksestä saat suunnitteluapua, vinkkejä ja  ohjeita helpottamaan kerhonohjaustyötäsi.  Jos kerhossa jokin asia huolettaa tai sattuu jotain, kerhonohjaajan on hyvä ottaa heti yhteyttä toiminnanohjaajaan. Asioita ei kannata murehtia ja yrittää ratkaista yksin!

4H-toimistolla on kaikenlaista askartelumateriaalia jotka ovat kerhonohjaajien käytettävissä. Lisäksi järjestämme kerhonohjaajille jatkokoulutuksia ja palavereja 1-2 kertaa kaudessa. Kaikessa kerhonohjaukseen ja kerhon toimintaan liittyvässä asiassa voit olla yhteydessä toiminnanjohtajaan.

Muistathan, että kerhonohjaaja edustaa 4H-yhdistystä ja on 4H:n "mainos" kerholaisille ja vanhemmille. Suunnittele ja valmistaudu kerhonvetämiseen hyvin, kysy jos jokin asia huolettaa. Kerholaisilta kannattaa kysyä aina palautetta ja antaa sitä myös itse!


Palkkio

Maksamme nuorille ohjaajille korvausta kerhokerrasta:

8€/kerhokerta (apuohjaaja/kouluttamaton joka aloittaa tammikuussa)

9€/kerhokerta/ koulutuksen käynyt apuohjaaja ja vastuuohjaaja

+kokemuslisää 1€ vuosittain (yli 15v vastuuohjaaja)

Aikuisohjaaja alk. 10- 16€/kerhokerta.

Jos kerhopaikka on kaukana, maksamme aikuisohjaajalle oman auton käytöstä kilometrikorvauksen. Matkakorvaukset sovitaan erikseen tapauskohtaisesti toiminnajohtajan kanssa.


Vinkkejä ja ideoita kerhokertojen suunnitteluun kerhonohjaaja voi hakea esimerkiksi TOP-tehtävistä ja Pinterestistä. Ajankohtaisista aiheista järjestämme jatkokoulutuksia kerhonohjaajille.