Tietoa meistä

Rovaniemen 4H-yhdistys toimii Rovaniemellä niin kaupunkialueella kuin kylissä. Toiminnan ytimessä ovat alakouluikäisille lapsille suunnattu 4H-kerhotoiminta, nuorten työllistämistoiminta sekä yrittäjyyskasvatus. 

Olemme paikallinen nuorisojärjestö, jonka ydintehtävä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä sekä arjen taitoja, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioittamista. Olemme luotettava yhteistyökumppani muille toimijoille.

Tarjoamme lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. 4H:ssa opitaan uusia taitoja tekemällä, toiminnassa samalla tutustutaan uusiin ihmisiin ja saadaan hyviä ystäviä. Mukaan voi tulla jo 6-vuotiaana, mutta osallistumisen mahdollisuuksia riittää aina 28-vuotiaaksi ja sitä varttuneemmallekin väelle.

4H-yhdistyksen työn perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat arvot:

Head - Harkinta
Hands - Harjaannus
Heart - Hyvyys
Health - Hyvinvointi 

Arvot sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksesta ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. Arvot ovat esillä kaikessa toiminnassamme

Tutustu meidän toimintaan TÄÄLLÄ

Tulossa oleva toiminta löytyy TÄÄLTÄ