Tietoa meistä

4H-yhdistyksen työn perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat arvot:

Head - Harkinta
Hands - Harjaannus
Heart - Hyvyys
Health - Hyvinvointi 

Arvot sisältävät ajatuksen lasen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksesta ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. Arvot ovat esillä kaikessa toimimmassanne